Podcast no.29 Tsotsil – X’cha’ sutel tal li COVID-19 ja no’oxme’ chim ta lajunem slumal batsi vinik ants ta país y tsake’ik.

Multimedia Archivo de audio mp3 (4.9 Mb) Archivo de audio mp3 (3.1 Mb) Archivo de video mp4 (51 Mb) Archivo de video mp4 (16 Mb) Otros idiomas Tseltal Li Me’ cha’bai jbel chabeluk kuts kalaltak ba’tsi vinik antsetik taj lumaltik Chiapa, k’uxelan chal noticiero Chiapas paralelo, ti jaik jtsomlejetik ta Alianza de Medios de la Red de periodista de a pie. Li lunes jun x’cha’vinik yun diciembre ta 2020. Li ta mexico, li lajtal xemana, te me’ laj yich k’elel ti epaj yan belta li chamel COVID-19, li le cha sut’tal li chamel te me’ oy tas junul banumil, tas … Sigue leyendo Podcast no.29 Tsotsil – X’cha’ sutel tal li COVID-19 ja no’oxme’ chim ta lajunem slumal batsi vinik ants ta país y tsake’ik.