Artículos publicados por: Marcnel Fleurcius

Pou jwenn kèk pyès monnen, imigran yo eseye vann pwodwi nan lari yo. Foto: Ángeles Mariscal

Reportage sur la situation actuelle de la comminauté Haïtienne à Tapachula,Chiapas/Mexico (criollo haitiano)

Kominote ayisyèn k’ap viv nan Tapachula ap di anpil anpil pawòl nan dènye jou sa yo. Y’ap plenyen pou pwoblèm kay pou rete, Sante,manje difikilte pou kite Tapachula ale nan yon lòt vil. Y’ap kritike leta santral la tankou COMAR( Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados )ak Migration ki pa deside regilarize yo nan Kesyon papye. Anpil nan moun sa yo te pran refij yo nan plizyè peyi tankou Chili,Brésil, Argentine, Suriname, Guyane anglaise ak lòt ankò ki pa twò lwen nan alantou a. Soufrans la pa dous, li kite yon move gou anmè nan bouch sila yo. Pou yo menm, konsène […]

%d