Artículos publicados por: webmaster

fondo-podcast-26-espanol

Podcast no.26 – Suben en México la cifras de contagios de Covid-19

Multimedia Archivo de audio mp3 (3.6 Mb) Archivo de audio mp3 (2.3 Mb) Archivo de video mp4 (44 Mb) Archivo de video mp4 (12 Mb) Otros idiomas Tseltal Tsotsil Estás escuchando un espacio informativo para las comunidades indígenas de Chiapas, producido por el noticiero Chiapas Paralelo, integrante de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Hoy, es lunes 30 de noviembre de 2020 México reporta en promedio 6 mil 275 casos positivos por día, lo que representa un incremento posiblemente derivado de que la población desestimó la fuerza de la pandemia y se fue olvidando […]

fondo-podcast-26-tseltal

Podcast no.26 Tseltal – Ya xmoj ta México te yajtalul te mach’atik ta tsakel ta chamel yu’un Covid-19

Multimedia Archivo de audio mp3 (5.2 Mb) Archivo de audio mp3 (3.3 Mb) Archivo de video mp4 (54 Mb) Archivo de video mp4 (17 Mb) Otros idiomas Español Tsotsil Nok’ol awaiybel, jun k’op ayej te bajem ta swenta yu’un te bats’il antswiniketik ta Chiapas, te chajpambil yu’unte Noticiero Chiapas Paralelo, te ya x-a’tej sok te Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Yo’tik lunes lajuneb scha’winik yu’un noviembre yu’un 2020. México ya staj tesp’isol 6 mil 275 ta jtul te tsakel ta chamel ta jujun k’ajk’al,te ja’ ya skan ayal smojel te yajtalul ta swenta te […]

fondo-podcast-26-tsotsil

Podcast no.26 Tsotsil – Ta mexico oy ta muyel jchameletik ta Covid-19.

Multimedia Archivo de audio mp3 (5.1 Mb) Archivo de audio mp3 (3.2 Mb) Archivo de video mp4 (59 Mb) Archivo de video mp4 (18 Mb) Otros idiomas Español Tseltal Li Me’ cha’bai jbel chabeluk kuts kalaltak ba’tsi vinik antsetik taj lumaltik Chiapa, k’uxelan chal noticiero Chiapas paralelo, ti jaik jtsomlejetik ta Alianza de Medios de la Red de periodista de a pie Li lunes lajunem xcha’vinik yun noviembre ta 2020. Mexico te yakal ta xak’ta na’el ti oy ta 6 mil 275 jchameletik ta jujun k’ak’al ja’ yun te oy ta k’elel ti ja te oy ta muyel lij chameletik […]

fondo-podcast-25-tsotsil

Podcast no.25 Tsotsil – Li Chiapa te xa me’ k’ot ta semáforo verde ja tas k’an chal ti viktaj xa’ lij chameletik ta COVID, te me’ oy’o vokolil tas k’oj vo’olaltik, chiuk li ilbajinel yun li jayibik oy stuk’ik

Lij amtel yu’un li poxta’el li ta Chiapa te xa laj yak ta’ na’el li ta Chiapa jutuk xa me’ xu xij ipaj ti ta coronavirus COVID-19. Ja yun te laj yich ak’el chapal k’op ti li lum k’otxa ta semáforo verde, ja tas k’an chal ti xu xa me’ xlo’k li vinik ants tas pasel skotol li yamtel ti jayim bu’ y makbatik.

fondo-podcast-24-tseltal

Podcast no.24 Tseltal – Ya yuts’inCOVID-19 te sbujts k’inal ta antsetik. Te bin ut’il ayik te lumetik te uts’imbilik jilel yu’un te sjemts’ujel lumetik sok nojel ta ja’etik.

Multimedia Archivo de audio mp3 (5.1 Mb) Archivo de audio mp3 (3.2 Mb) Archivo de video mp4 (56 Mb) Archivo de video mp4 (17 Mb) Otros idiomas Tsotsil Nok’ol awaiybel, jun k’op ayej te bajem ta swenta yu’un te bats’il antswiniketik taChiapas, te chajpambil yu’un te Noticiero Chiapas Paralelo, te ya x-a’tej sok te Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Yo’tik lunes waklajuneb yu’un noviembre yu’un 2020. Te wokolil yu’un te COVID-19 la yuts’in te sbujts k’inal yu’un te antsetik ta spamal bajlumilal, ta swenta te ja’ik te ay bayalxan ya’telik ta yut naj. Jich […]

fondo-podcast-24-tsotsil

Podcast no.24 Tsotsil – Li COVID-19 te me’ la yilba’jinbe’ sjol yonton batsi antsetik. Sloilal k’ux’elan li paraje’etik k’om tas venta li jemeletik chi’uk nojelal.

Multimedia Archivo de audio mp3 (5.1 Mb) Archivo de audio mp3 (3.2 Mb) Archivo de video mp4 (44 Mb) Archivo de video mp4 (17 Mb) Otros idiomas Tseltal Li Me’ cha’bai jbel chabeluk kuts kalaltak ba’tsi vinik antsetik taj lumaltik Chiapa, k’uxelan chal noticiero Chiapas paralelo, ti jaik jtsomlejetik ta Alianza de Medios de la Red de periodista de a pie Li lunes bak-lajunem yun noviembre ta 2020 Li chamel COVID-19 te me oy ta yilbajinel sjol’yonton li antsetik tas vej-lijil banumil, yun tas koj li ja te epajem li yamtelik tas na’ik ja’ jech la yak’ik ta na’el li […]

fondo-podcast-23-tseltal

Podcast no.23 Tseltal – Ta Méxicoya xa stsajtayik te poxil julel yu’unte COVID-19, lajik cheb scha’winik ta jtul yu’un te ja’aletik ta Chiapas

Multimedia Archivo de audio en mp3 (4.5Mb) Archivo de audio en mp3 (2.9 Mb) Archivo de video en mp4 (58 Mb) Archivo de video en mp4 (17 Mb) Otros idiomas Español Tsotsil Nok’ol awaiybel, jun k’op ayej te bajem ta swenta yu’un te bats’il antswiniketik taChiapas, te chajpambil yu’un te Noticiero Chiapas Paralelo, te ya x-a’tej sok teAlianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Yo’tik lunes baluneb yu’un noviembre yu’un 2020. Te ajwalil yu’un Méxicola sch’un te spaselta jlumaltikte stsajtayel te poxta ants winiketiktestukel ya stsajsbajik, yu’un te poxil juelel ta swenta stejk’anel te COVID-19, te […]

fondo-podcast-23-tsotsil

Podcast no.23 Tsotstil – Ta mexico ta xa xich pa’sel preba ti vacuna tas venta li COVID-19, chamik chim-xcha’vinik ta bo’olaltik ta chiapa 

Multimedia Archivo de audio en mp3 (4.4Mb) Archivo de audio en mp3 (2.8 Mb) Archivo de video en mp4 (50 Mb) Archivo de video en mp4 (15 Mb) Otros idiomas Español Tseltal Li Me’ cha’bai jbel chabeluk kuts kalaltak ba’tsi vinik antsetik taj lumaltik Chiapa, k’uxelan chal noticiero Chiapas paralelo, ti jaik jtsomlejetik ta Alianza de Medios de la Red de periodista de a pie Li lunes balunem yun noviembre ta 2020 Li ajbalil ta mexico laj yak mantal li ak’u xa yich pasel preba ta jayibuk vinik ants, lis vacuna’il li COVID-19,li ja tas pas li empresa farmacéutica China […]