Noticias en Tseltal

Te tsoblej yuˈun autodefensa “El machete” la yichˈ ta muk te stsˈakayel jun  jaˈwil sjajchele / Ta spatil bayal jaˈwiletik ta skˈanel ichˈel ta mukˈ chontal antsetik la yichˈik te sjunik yuˈun komuneraetik

Te tsoblej yuˈun autodefensa “El machete” la yichˈ ta muk te stsˈakayel jun  jaˈwil sjajchele / Ta spatil bayal jaˈwiletik ta skˈanel ichˈel ta mukˈ chontal antsetik la yichˈik te sjunik yuˈun komuneraetik

Nokˈol awaibel, jun kˈop aˈyej te bajem ta stojol te batsˈil ants winiketik ta Chiapas, chajpambil yuˈun te Noticiero Chiapas Paralelo, te ya x-aˈtej sok te Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.   Ta jun tsoble te banti maba juˈ yochelik te jchol kˈop aˈyejetik, “El Machete” la yichˈ ta muk te stsˈakayel jun jaˈwil sjajchele sok la yalik ta lek te ya la xa aˈtejukik jatome te kˈalal laj stenbelik lokˈel spisil senyajul te kasikeetik ta Pantelhó. Te ban kˈalal naˈbil stojole, jajchik ta kˈop ta sit te swinkilel lum ta jukeb yuˈun julio […]

Cham te periodista te la yakˈ kˈopojuk te batsˈil antswiniketik / La skˈanik skanantayel te bin yuˈunik ta komun te slumal batsˈil antswiniketike

Cham te periodista te la yakˈ kˈopojuk te batsˈil antswiniketik / La skˈanik skanantayel te bin yuˈunik ta komun te slumal batsˈil antswiniketike

Nokˈol awaibel, jun kˈop aˈyej te bajem ta stojol te batsˈil ants winiketik ta Chiapas, chajpambil yuˈun te Noticiero Chiapas Paralelo, te ya x-aˈtej sok te Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Te periodista Concepción Villafuerte Blanco te la yakˈ kˈopojuk te batsˈil antswiniketik ta Chiapas ta sjajchibal 1968, cham ta skajibal yuil mayo yuˈun te ini jaˈwil, ta sjoˈlajuneb schanwinik yaˈwilal, ta jun snaul poxil yuˈun San Cristóbal de Las Casas, te ban ti la yichˈ otsesel ta spatilal te kˈalal abot stiaw yoˈtan. Villafuerte Blanco, la sjach sok te smamalal te abogado sok […]

Foto: Archivo

Tseltaletik yak skˈanbelik te manchuk ay te mosojinel sok te chajpanwane ta tuj

Tseltaletik yak skˈanbelik te manchuk ay te mosojinel sok te chajpanwane ta tujkˈ / batsˈil antsetik rarámuri yakal slejbelik skanantayel te yochelik te yakuk xu xkuxajik te banti maba ayuk utsˈinel  Nokˈol awaibel, jun kˈop aˈyej te bajem ta stojol te batsˈil ants winiketik ta Chiapas, chajpambil yuˈun te Noticiero Chiapas Paralelo, te ya x-aˈtej sok te Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Ta municipio yuˈun Chilón, la yichˈ pasel te “Bejel ta swenta kuxibal sok ta stojol te kuxlejalil, chajpajibal, junax oˈtanil sok toj oˈtanil”, te jachbil yuˈun te Pueblo Creyente del Centro Pastoral […]

Comité yuˈun te ONU la yakˈ ta nael sbatsˈijel te chˈayeletik ta estado

Comité yuˈun te ONU la yakˈ ta nael sbatsˈijel te chˈayeletik ta estado

Nokˈol awaibel, jun kˈop aˈyej te bajem ta stojol te batsˈil ants winiketik ta Chiapas, chajpambil yuˈun te Noticiero Chiapas Paralelo, te ya x-aˈtej sok te Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Jwojkˈ yuˈun chantul swinkilel yuˈun te Comité contra la Desaparición Forzada (CED) la yuˈlatay México te joˈlajuneb kˈalal ta wakeb schaˈwinik yuˈun noviembre ta 2021, kˈax ta oxlajuneb estadoetik, kˈaxem ta joˈeb yoˈwinik mukˈul najetik yuˈun te Poder Ejecutivo, Legislativo sok Judicial te la stsob sbaj soke, janix jich euk tsoblejetik te maba xchˈiko sbaj te ajwalil, la stsob sbaj sok bayal ta jtul […]

Yareli es una destacada alumna del curso mochó. A sus 18 años, espera poder aprenderlo y llevar a su casa el conocimiento, debido a que en su familia ninguno habla la lengua local. Foto: Salvador Vázquez. 

Mochó, batsˈil kˈop yuˈun Chiapas yak ta chˈayel

  Traducción: Juan Gabriel Lopez Ruiz Investigación: Andrés Domínguez Nokˈol awaibel, jun kˈop aˈyej te bajem ta stojol te batsˈil ants winiketik ta Chiapas, chajpambil yuˈun te Noticiero Chiapas Paralelo, te ya x-aˈtej sok te Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Jun batsˈil kˈop te chiknajem ta Chiapas yak ta chˈayel, jtebxanix machˈtik ya xkˈopo-a te tojyemikix yaˈwilalik, te maba ya skˈaxuntay te joˈwinik ta jtul. Tey ta yetal stiil slumal México, ya scholik te skˈoblalul te bin utˈil ayik yoˈtike. Carlos Osvaldo Ramos Morales ayin ta juklajuneb yuˈun marzo yuˈun 1956 ta barrio San Lucas […]

Foto: Archivo

Skˈoblalul te j-aˈtel batsˈil keremetik ta yajkˈolal yuˈun te jlumaltik, slumalab Oxchuc ya stuch kˈabtayik te ajwalil bin utˈil jolol yuˈun te paramilitaretik.

Nokˈol awaibel, jun kˈop aˈyej te bajem ta stojol te batsˈil ants winiketik ta Chiapas, te chajpambil yuˈun te Noticiero Chiapas Paralelo, ya x-aˈtej sok te Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.   Ta tsˈibabil jun “Rumbo al norte. Narrativas de jornaleros choles y tseltales en la migración de Chiapas a Sonora” yuˈun Óscar Sánchez Carrillo, ya schol te yaˈtejibal sok te stulanil skˈoblal te bin utˈil junax ayik te j-aˈtel batsˈil winiketik yuˈun Chiapas sok te agroempresaetik ta yajkˈolal slumal México. Tey ta yakˈel ta nael stojol te tsˈibabil jun, Gabriela Robledo Hernández, doctora yuˈun […]