Slumal tseltal-ch ́ol,tulanubix tea te wokolil yu’un te COVID-19 taChiapas. (Tseltal)

Chiapasparalelo
Chiapasparalelo
Slumal tseltal-ch ́ol,tulanubix tea te wokolil yu’un te COVID-19 taChiapas. (Tseltal)
/

Video:

Audio:

Descargar archivo de audio

Nok’ol awaiybel, jun k’op ayej te bajem ta swenta yu’un te bats’il antswiniketik ta Chiapas, te chajpambil yu’unte Noticiero Chiapas Paralelo, te ya x-a’tej sok te Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.

Lunes jukeb scha’winik abril yu’un 2020.

Te Secretaría yu’unSalud taChiapasla yak’ ta nael te mucipioetik yu’un Tumbalá, Yajalón sokTila,tajbilixta ilil bit’il “tulanwokolil” yu’un te chamel COVID-19 li ta estado.

Te k’axel lajuneb yu’un abril la yich’ ak’el ta nael te skajibal chamel ta municipio yu’un Tumbalá, tul winik yu’un bulucheb yoxwinik ya’bilal. Te a’telil la st’unik te a’telpatanetik yu’un te municipio swentamaba xpujkxan ta bayal te chamele, ja’ te smakel te ochel sok lok’el tey ta municipio, sok ja’nax la yak’ k’axuk te chameletik sok te “urgencias”.

Ta wakeb scha’winik yu’un abril, moj ta juk tul te machatik tsakatik ta chamel teyTumbalá, te ja’ yu’un la yak’te municipio sok tojyem yajtalul chameletik,te k’oyem ta pasel li’ ta Chiapas, sok mame ja’uk swenta-ek te ja’nax juk tul ay sok te chamele, ja’nix jich-ektebnax te mach’atik kuxatik tey tamunicipio.

Te jolol ants yu’un te Distrito de Salud VI, María Elsa López Gonzálezla xchol, te Tumbalá, Yajalón sok Tilaja’ik te “municipio te tajbilikta ilil bit’il tulan wokolil”. La yal, te ja’ yu’un tsojb poxtawanejetik bajtik ta naj naetik ta swenta sleel te chameletik, sok yak’el ta nael te tsitseletik te te ya sk’an ch’unel, la yal te la yich’ kusel bejetik, karoetik sok awilaletik te banti stsobsba bayal te ants winiketik.

a municipio yu’un Yajalón, te a’tel patanetik la yak’ jiluk ta snaik te swinkilel lum ta waxakeb ora sakubel k’inal k’alal ta waklajuneb ora xmal k’ajk’al. Ta Tila, te yoxebal municipio te tajbil ta ilil bit’il “tulan wokolil”, ja’ ta oxlajuneb yu’un abril caj ta pasel te jilel ta naje.

Te siwinkilel te lum tea ya sk’anik te manchuk chopol x-ilotik. Ya yalik te ta ch’in lumetik te banti xu’ ay te chamele, te yantik swinkilel lumetik te slak’ojik maba yak’ xbeenik, te ja’ swenta te maba xu yu’unik te stael sweel yuch’elikesok te bin ya xtu’un yu’unike.

Tey ta municipio yu’un Tila, swinkileltelum yu’un Victoria tijawanik ta k’op, ta swenta yu’un te lumetik te sla’ojik makbotik te sbeik, jalbotik te jich ya la stejk’anik te spujkel te chamele.

La xcholik te mach’atik tsakatikwanta chamele “maba sujtemik tal ta slujmalik”,ta swenta yu’un te smakel te bej maba xu’ stajik te sweel yuch’elik sok yantikxan biluketik te ya xtu’un yu’unik.

Muk’ul tsoblejetik la sk’anik coltawanej sok yakuk xwijk’ sitik; la yich’ k’ambeyel te ants winiketik sok te chin lumeyik te maba chopol yilik sok manchuk sleik mulil ta stojol te mach’atik ay ta chamele, ma sk’an makbeyel sbej te mach’atik kuxatik ta lumetik te banti ay te chamele. Spisil te ch’ich’ bak’et ta balumilal ya stsakot ta chamel te maba ja swentajuk teme k’ulej o yan xch’unel yo’tanik-a.

Ta Chiapas, te yajtalul la yak’ ta nael te ajwalil, ay 124 ta tul te tsakatik ta chamel yu’un te coronavirus COVID-19.

Li’ ta Chiapas Paraleloyatome jcholbeyexkotik te bintik ya xkojt ta pasele.

te k’op ayej ini chajpanbil sok spatrocinio yu’un DW Akademie

Traducción y locución (sk’asesel sok scholel k’op ayej): Juan Gabriel López Ruíz

 

Gracias a:

Sin comentarios aún.

Deja una respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Comparta su opinión. Su correo no será público y será protegido deacuerdo a nuestras políticas de privacidad.
A %d blogueros les gusta esto: