Oy me´ chamel ta chenalho chiuk ta las magaritas. (Tsotsil)

Chiapasparalelo
Chiapasparalelo
Oy me´ chamel ta chenalho chiuk ta las magaritas. (Tsotsil)
Loading
/

Video:

Audio:

Transcripción:

Li tax kaltalel j´ebel chabeluk k´uts kalaltak , ti jayim cha´loilajik taj k´optik tzotzil.
Ti k´ux elan chal noticiero Chiapas paralelo, ti bochotik ja yu un li , alianza de medios de la red de periodistas de a apie , ta kaxlan kop.

Miercoles bakim yun mayo 2020.

Ta bom yun mayo li taj lumaltik Chiapa, oyxa 245 ip vinik ants ta coronavirus COVID-19, lajcham chamenikxa. Li ach jchameletike ja chim krischano te ta chenalho, jun ta las Margaritas, ti vinik ta las Margarita te cham ta anil k´alal la yik´ik el ta poxtael, ja jun mol ti yich´oj 68 sjabilal.

Lij amtel tas venta ajbalil, Emilio Ramon Ramirez Guzman, te la yak ta nael ti ipajme ek ti ta coronavirus COVID-19, Jame jun vinik te likem talum tila.

Mej net´umetik li taj lumaltik Chiapa Nichim Ixim sbie, te la yak´ik ta nael ti oyik ome´ tas k´elel antsetik ti oyik ta olol ak´ume muyuk lek ts´akal yamtejemik, te la yalik noxtok ti oy jayibuk yaj amtel ajbalil taxmakbat sbeik. Pe teme´ las k´anik ti oyuk ich´el ta muk yunik li antsetik bu tas k´anik tax ayan li yolik, chiuk oyuk ich´el ta muk yunik li mej net´umetike yunme ja tax k´elbanik.

Ta lum Ocosingo, oy oxim j´amteletik tas venta te ta lum, laj yich lok´esel ta yamtelik, tas koj ti ayik ta k´in, yun muyuk mantal xu´ chij lok tas venta li chmel COVID-19.

Li chibike ja te tax amtejik ta DIF, ja me yamtelik tas spukel beliletik tas sbenta chanumbunetik, li yane ja te tax amtej tas nail lum.

Te ta jovel , lij amtel sindico talum, Miguel Angel de los Santos Cruz, ta las k´anbe lij amteletik yun vo´, ak´u smakbeik yaal lij spas Coca-Cola, muuk xa stunes li vo´ sventa spasubil.yun ja me te toj ep tas tunes li vo´.

Yun me tax kuch li rescue ja xu te chij ipaj ta ascal chamel, vinik ants ti ipik ta ascal , ti mi mu jaluk ipaj ta coronavirus COVID-19, xu me ja anil tax cham.

Ta lum Venustiano carranza, hoy 200 krischanotik ta alianza san bartolome de los llano las chik´ik 60 naetik ti ja ik naklumetik ta san bartolo chiuk yaschen de los pobres .jnak´lumetik teme las komes naik vatik ta yan lum te bu no pol oyik.

Lij tsomlej derecho humanos fray Bartolomé de las casas Chiapas . la yak ta nael ti k´alal lij och ta yox kojaj sk´elel jbatik li taj lumaltik Mexico, te me la yich ilelti mu xu kuntik sk´elel jbatik, yun me oy lumetikti oyik ta sa´ k´op jech k´uchal te ta lum Aldama ti jujulikel noox tas tuk´sbaik, jech noxtok muyuk me poxtael yunik tas venta chamel coronavirus-COVID 19.

Li ta kosilaltik Chiapa paralelo, te to me ta xich aleltal, ti li jbel chabel loile, ja me patrocinio yu´un DW akademie.

Ti boch´o las jelumtas ta koptik ja: Ana lucia López Hernández.
Boch´o las tsiba ja: Maximiliano López Pérez.

 

Gracias a:

Sin comentarios aún.

Deja una respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Comparta su opinión. Su correo no será público y será protegido deacuerdo a nuestras políticas de privacidad.