Te gobierno federal la yak’ ta nael te ya skechanik te jilel ta naj, ta municipioetik te banti maba yalkal ta beel te chamel yu’un COVID-19. Ja’nax yu’un ta Chiapas, li’ ta yoxebal semana te yakal ta talele ya xa chiknajukxan bayal chameletik. (Tseltal)

Chiapasparalelo
Chiapasparalelo
Te gobierno federal la yak’ ta nael te ya skechanik te jilel ta naj, ta municipioetik te banti maba yalkal ta beel te chamel yu’un COVID-19. Ja’nax yu’un ta Chiapas, li’ ta yoxebal semana te yakal ta talele ya xa chiknajukxan bayal chameletik. (Tseltal)
/

Video:

Audio:

Transcripción:

Nok’ol awaiybel, jun k’op ayej te bajem ta swenta yu’un te bats’il antswiniketik ta Chiapas, te chajpambil yu’un te Noticiero Chiapas Paralelo, te ya x-a’tej sok te Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.

Sábado waklajuneb yu’un mayo yu’un 2020

 

Te gobierno federal, la yak’ ta nael jun chajpanbil k’op ayej yu’un skajel te a’teletik, yu’un te industrias mineras, automotriz sok yu’un te construcción.

Sok la yak’ ta nael, ta municipioetik te banti maba ayuk nij tul tsakal ta chamel yu’un coronavirus COVID-19, repenta ya la xu xkejchaj te jilel ta naj tea sok ya xu xbajtik ta nail nopjun te alaletik.

Te chajpanbil a’tel ini maba yich’ pasel te banti yakal ta beel te chamele, ja’nax yu’un, te banti ay ta beel te chamele, bayatik te mach’atik kajik ta lok’el ta beetik, te ja’ ya xu scha’ muk’ub te yajtalul te mach’atik tsakatik ta chamel, jich la yalik te a’telpatanetik.

Ta swenta Chiapas, te director yu’un Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles, Natán Enriquez, la yal te li’ ta yoxebal semana te yakal ta talele ya xba tulanubuk te muk’ul chamel. Ya xba mojuk te yajtalul te mach’atik ay ta snail poxil sok te lajeletik.

Ta Chiapas nopol xkajotikix ta sk’ajk’alel te tulan wokolil ja’ stojol yu’un te p’ijiletik ya sk’anik te manchuk xlok’otik ta beel sok te ants winiketik yakukto x-ayinik ta snajik. Te snopele ja’ schajpanel jbajtik yu’un te tulan wokolil ta talele, jich la yal te funcionario.

Te semana ini, te yajtalul te chameletik bayal moj, jich bitil te jueves chanlajuneb yu’un mayo la yich ak’el ta nael te chiknaj 56 chameletik ta junax k’ajk’al.

Ta sjo’lajunebal yu’un mayo, li’ ta estado moj ta 542 te chameletik sok 42 ta tul te lajemikix yu’un coronavirus. Ta k’ajk’al ini, te yajtalul te lajeletik ta México ja’ 4 mil 767. Chamenikix li’ ta muk’ul lum bayal ta tul te k’axemtoxana te bit’il lajik ta China ta stojol te chamel te chiknaj tea.

Tsoblejetik yu’un te sociedad ay spasojik-ek a’teletik yu’un koltayel ta swenta stejk’anel te spujkel te chamel. Ta San Cristóbal de las Casas, te tso’blej yu’un Cántaro Azul a’tejik ta yak’el spojkil k’abetik te banti joyob ya xnoj ta ants winiketik, jich bitil ta ch’iwichetik, ta swenta stejk’anel te coronavirus. Nabil stojol te k’alal ya yich’ pokel te jk’abtik sok xapon, sok bayal ja’ ya xu’ ta milel te chamel.

Li’ ta Chiapas Paralelo yatome jcholbeyexkotik te bintik ya xkojt ta pasele. te k’op ayej ini chajpanbil sok spatrocinio yu’un DW Akademi.

Traducción y locución (sk’asesel sok scholel k’op ayej): Juan Gabriel López Ruíz

 

Gracias a:

Sin comentarios aún.

Deja una respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Comparta su opinión. Su correo no será público y será protegido deacuerdo a nuestras políticas de privacidad.
A %d blogueros les gusta esto: