Te slekil k’inal ya kaiytike, yakal ta ustinel yu’un te coronavirus COVID-19. (Tseltal)

Chiapasparalelo
Chiapasparalelo
Te slekil k’inal ya kaiytike, yakal ta ustinel yu’un te coronavirus COVID-19. (Tseltal)
/

Video:

Audio:

Transcripción:

Nok’ol awaiybel, jun k’op ayej te bajem ta swenta yu’un te bats’il antswiniketik ta Chiapas, te chajpambil yu’un te Noticiero Chiapas Paralelo, te ya x-a’tej sok te Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.

Lunes waxaklajuneb yu’un mayo yu’un 2020.

Te slajel te mach’atik k’ux ta ko’tantik ta stojol te chamel, te bin yich’oj tal te spitel jbajtik, te xi’el yu’un tsakel ta chamel, te mel o’tanil ta jujun semanaetik yu’un te maxu yilel te kermanotik sok kichantik , te mel o’tanil yu’un te mayuk tak’in, te sch’ayel te a’tel, te mel o’tanil yu’n te me jich o mauk ta stojol te bin ka wile sok maba kan abey stojol te bin yakal ta k’oele, ja’ik te cha’ox p’ij wokoliletik te ya xchiknaj ta stojolik te ants winiketik yu’un te coronavirus COVID-19.

Te Organización Mundial de la Salud (OMS) la yal, te muk’ul chamele yakal yu’tsinbel bayal te sjolik te ants winiketik ta spamal balumilal, te yakal ta chiknajel ta stojolik te tulan pich’ o’tanil sok te ma snaik te bina spasike.

Naciones Unidas ya xchol ta ya’tel yakal spasbele, te antsetik ya xchiknaj ta stojolik tulan uts’inel ta sjolik, ta swenta yu’un te utsub ya’telik ta snaik sok yilel te alnich’anetik, sok ay bayal ta tul te ay ya stajik majel ta yut snajik.

Te chamel ini ya xmoj bayal ta swenta te ma xnaba te bin yakal ta talel ta spatilal sok jay k’ajk’alxan ya x-ayinik ta muk’ul wokolil ini. Te Organización Mundial de la Salud la sk’ambey te ajwaliletik te yakuk yilik te wokolil ini.

Ta Chiapas te secretario yu’un Salud José Manuel Cruz Castellanos, la yak’ ta nael te “ayotik ta sk’ajk’alel te banti yakal ta pujkel bayal te chamel li ta estado” te banti ya xu xk’ojt 300 ta tul te chameletik ta jujun k’ajk’al.

Te k’ajk’aletik lajelto ta k’axel, utsub bayal te chameletik yu’un COVID-19, ta swenta te maba juem ta pasel te yakuk xjilik ta snaik te ants winiketik, sok ja’nax lok’ani teme ya sk’an manel weelil, ta snail poxil, sok yilel a’teletik te tulan sk’oblal.

Te chamele utsub bayal ta muk’ul lumetik te banti kax nabil sbaj, sok ta ch’in municipioetik te banti yakalikto ta spasel chul k’inetik sok te batsil kinetik.

Te juklajuneb yu’un mayo ta Chiapas ay 654 ta tul te ban k’alal nabil stojol te chamel yu’un COVID-19, sok 53 lajemikix.

Li’ ta Chiapas Paralelo yatome jcholbeyexkotik te bintik ya xkojt ta pasele. te k’op ayej ini chajpanbil sok spatrocinio yu’un DW Akademie

 

Traducción y locución (sk’asesel sok scholel k’op ayej): Juan Gabriel López Ruíz

 

Gracias a:

Sin comentarios aún.

Deja una respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Comparta su opinión. Su correo no será público y será protegido deacuerdo a nuestras políticas de privacidad.
A %d blogueros les gusta esto: