Ya xkajikix ta a’tel ta cha’ oxpam estadoetik, ta Chiapas yakal ta mojel te yajtalul te chameletik. (Tseltal)

Chiapasparalelo
Chiapasparalelo
Ya xkajikix ta a’tel ta cha’ oxpam estadoetik, ta Chiapas yakal ta mojel te yajtalul te chameletik. (Tseltal)
Loading
/

Video:

Audio:

Transcripción:

Nok’ol awaiybel, jun k’op ayej te bajem ta swenta yu’un te bats’il antswiniketik ta Chiapas, te chajpambil yu’un te Noticiero Chiapas Paralelo, te ya x-a’tej sok te Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie Sábado lajuneb scha’ winik yu’un mayo yu’un 2020

Bayal estadoetik yu’un México ya schajpan sabaik yu’un te lunes skajibal yu’un junio. Te sujtel ta a’tel chombajeletik, te yantike la stejk’anik te ya’telik ta stojol te muk’ul chamel yu’un coronavirus COVID-19.

Mame ja’uk swenta te ants winiketik maba skanantay sbajikix k’alal ya xlok’ike, yakalto smakbelik te ateletik ta banti vayal ya stsob sabaj te ants winiketik, te nail nop junetik sok te meel mamaletike jich- ek te mach’atik ay tulan schamelik te yakuk xjilik ta snajik.

Te sujtel ta nail nop jun ja’to ta jun scha’winik yu’un septiembre. Te ochel ta snail nop junetik tulanme sk’oblal sok sujbil te stunel majkil ealetik.

Ta Chiapas ya to yich’ pasel te jilel ta naj, yu’un te yakalto ta mojel te yajtalul te mach’atik tsakatik ta chamel yu’un te COVID-19. Te viernes baluneb scha’winik yu’un mayo la yi’ch’ ak’el ta nael 129 taj tul yach’il chameletik, kax ta yojlil te ja’ik te ants winiketik te kuxatik ta Tuxtla Gutiérrez.

Ta cha’ oxpam municipiotek ta estado yu’un Chiapas, te swinkilel lumetik la sp’ajik st’unel te tsitseletik yu’un stejk’anel spujkel te chamele. Jich bit’il ta Venustiano Carranza, te k’alal te a’telpatanetik la sk’an skusik te beetik, te swinkilel lume maba yak’ pasotuk.

Te’bi la smakik te beetik sok ay cha’oxtsojb ants winiketik la smulinik te ajwalil, ta redes sociales jich bit’il ta facebook, te bin yakal spukbelik-laje ja’la jun kimiko ta swenta smilel te ants winiketik. Ja’ stojol ini te la yak’ chik’botuk snajik te yermanotak te presidente municipal sok te ajwalil.

Ta lumetik bit’il San Cristóbal de Las Casas sok Tuxtla Gutiérrez, te nail poxiletik k’ax bayal nojel ta ants winiketik te tsakatik ta chamel yu’un te COVID-19, ja’ sewentail te mach’atik ya xk’ojt yaksbajik ta ilel, ya smajliyik bayal oraetik sok teme maba tulan te schamelike, ya yak’ sujtukik ta snajik.

Ta muk’ul lumetik bit’il Estados Unidos, te banti yakatik ta a’tel-a te lej ateletik yu’un México, te macha’tik lajik yu’un te COVID-19, maba ya sujtik tal ta México ta skajajik, ya yich’ aquel tal ta kajaetik te banti ya xtal te chik’bil stsubilike, ta swenta te ajwalil maba ya yak’ sujtuk tal sbak’etal te mach’atik lajemik ta swenta te chamele.

te k’op ayej ini chajpanbil sok spatrocinio yu’un DW Akademie

Traducción y locución (sk’asesel sok scholel k’op ayej): Juan Gabriel López Ruíz

Gracias a:

 

Sin comentarios aún.

Deja una respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Comparta su opinión. Su correo no será público y será protegido deacuerdo a nuestras políticas de privacidad.