Podcast no.17 en Tsotsil, Ta lum batsi vinik antsetik las tsomsbaik tas venta sk’anel sderechoik, li ta Chiapa jutukiben xa batel li ch’amajel chamel COVID-19.

Resumen informativo COVID-19
Resumen informativo COVID-19
Podcast no.17 en Tsotsil, Ta lum batsi vinik antsetik las tsomsbaik tas venta sk’anel sderechoik, li ta Chiapa jutukiben xa batel li ch’amajel chamel COVID-19.
/

Multimedia

Otros idiomas

Li me’ cha’bai jbel chabeluk kuts kalaltak ba’tsi vinik antsetik taj lumaltik Chiapa, k’uxelan chal noticiero Chiapas paralelo, ti jaik jtsomlejetik ta Alianza de Medios de la Red de periodista de a pie

LI lunes bax-kim xcha’vinik yun septiembre 2020

Li lum campeche ja lum ti bu’ bayuk yich ak’el ta k’elel tas junul lum mexicana ti ja xa oy ta semáforo verde, ja tas k’an chal ti ak’ume muyuk to lajem li chamel ja jun lum ti bu muyuk xa xu oy jchameletik ta COVID-19.

Li ta Mexico ta xich akel ta chanel ti “Semáforo Epidemiológico”, ti ja bu ta xich’an k’elel el ti k’uxelan tax bat li chameltik ta jujun lumetik. Li color rojo ja tas k’an chal ti ja jun lum ti oy ep jchameletik, li color naraja ja tas k’an chal ti jutuk xa j-chameletik, li color amarillo ja tas k’an chal ti yun xa muyuk xa xiel ti chij ipaj, li color verde ja tas k’an chal ti yun xa muyuk jchameletik

ta xal lij amteletik tas venta pox-ta’el, li Chiapas oy-xa ta semáforo amarillo.
pe ja’tome lij k’ot ta semáforo verde ja to me xu tax lik li amtelaletik, jech k’uchal li chanunal, pe ja me tas k’an ti ak’uj-k’el-o jbatik.

Pe te me ta xich alel ti xu me ta sutal yan belta. Ja tas k’an chal ti oyutik me tas mala-el ti mi sutal taj lumaltik li COVID-19, me k’ot ta pasel yan belta jech k’uchal tax k’ot ta pasel ta yantik paisetik.

Li yantik noticia, li jelab bakim x-cha’vinik yun septiembre te me’ ts’aki bakim jabil li sch’ayelik li 43 jchanunetik ta Ayotzinapa. Li ajbalil Andres Manuel Lopez Obrador te la yak ta na’el ti muyuk to me nabil k’usi k’ot ta pasel yunik muyuk bu tabilik-o’.

Pe te xa me’ nabil ti boch’otik la stsakik el ja me’ militaretik, policiaetik chiuk li integrantes de la delincuencia organizada; ja nox yun lij amteletik las pojik.
Ja yun te la yal nox-tok li oy me’ mantal ti xu tax batik ta chukel li Ejercito Mexicano chiuk li Ministerio Publico chiuk li directivos de la policía.

Lis stot, sme’ 43 jchanunetik te la yich’ik k’anbel ts’ikumal tas bi li Estado , te la yal li ajbalilta mexico ti muyuk lek ti k’usi yich’ik pasbel lij chanunetikti k’alal te nabal ilbajinban lij amteletikyun ajbalil.

Ja yun la yal ti ajbalil ja me te tax chapan el ti k’usitik chopol k’otan ta pasel ja yun te las chap sk’opik jayubuk batsi vinik ants ti oyuk ot-kinbiluk lis derechoik.

Li lumetik batsi vinik ants ti laj xchap sk’opik jaik mas ta lajunem estado li tas junul mexico ja’ik jech k’uchal jk’opojeletik ta Tsotsil, Tseltal, Lacandon, Tenek, Nahual, Maya, Hnahnu, Purepecha, Na Savi, Tepecano, Wixarika, Zapotui, Mixe xchiuk Me’phaa, chiuk to yantik organizaciones civiles, ti oyik xa skotolik ta chapalk’op tas venta ja sbi Alianza por la libre Determinacion y la Autonomia.

lij tsomlejetik te la yalik noxtok ti ak’ume oyik’el tas pasel lis autonomaik tas cotrainel ti k’usitik chopol tas pas li ajbalil, ja yun ja te tas k’anik tas pasik lis ley stukik ti k’usi ja lek chayik ti k’uchal yich’el ta muk li stalelal stukik yun me’ muyuk tas k’anik pojbel li yosilalik tas venta li muktik empresaetik chiuk noxtok muyuk tas k’anik uts’intael yun li crimen organizado, yun xa ja tas k’an tax chap sk’op stukik ta jujun yosilalik

li le jtsomlej ja me te tas k’anik li oyuk-bu’ lek ot-kinbil lis derechoik tas venta li k’uchal autonomía a la vida y la tierra ja tas k’an chal ti ja tas k’an yunin sk’elel lis tsomlejik chiuk lis kuxlajik.

Li ta Chiapa paralelo te to me’ ta xich aleltal. Li jbel cha’bel loile ja patrocinio yu-un DW Akademie.

Ti boch´o las jelumtas taj koptik: Ana lucia López Hernández.
Boch´o las tsiba: Maximiliano López Pérez.

Gracias a

Sin comentarios aún.

Deja una respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Comparta su opinión. Su correo no será público y será protegido deacuerdo a nuestras políticas de privacidad.
A %d blogueros les gusta esto: